மட்டன் இரத்த பொரியல் | Goat Blood Poriyal | Lamb Blood Fry | How to make blood poriyal in Tamil


41 Views
Added December 13, 2019
Blood poriyal is a simple and yummy recipe. It tastes good. A healthy recipe too.

Ingredients needed:

Oil
Cumin seeds - 1tsp
Curry leaves
Green chilli - 2
Small onion - 1 cup
Goat blood - 1 cup
Grated coconut - 3 tbsp

Preparation method:

* Heat oil in a pan. Add cumin seeds, curry leaves and green chilli.
* Add finely chopped small onions and add salt to reduce the cooking process.
* Saute it till it becomes golden brown.
* Add blood, cover it and cook for a min
* Open a lid and stir continuously till it absorbs all water. It may take 15 mins.
* Check for the salt.
* Once it is done, add grated coconut and fry it for a min.
* A healthy blood poriyal is ready to serve. Serve hot.

#rathaporiyal
#goatbloodfry
#bloodporiyal

Try it and share your comments.

Please do subscribe my channel.
Follow me on:
Facebook: https://www.facebook.com/sskitchenyoutube/
Instagram: https://www.instagram.com/ss_kitchen_youtube/
E-Mail: sskitchen1990@gmail.com

Recommended Recipes

How to make chettinad mutton kulambu - mutton curry - mutton recipes - mutton masala -  mutton

How to make chettinad mutton kulambu - mutton curry - mutton recipes - mutton masala - mutton


How to make Delicious mutton curry - mutton gravy - mutton kulambu - mutton salna Ingredients : 1/2 cup coconut


Mutton gravy in tamil|மட்டன் குழம்பு|Mutton kuzhambu recipe in pressure cookware|Mutton curry

Mutton gravy in tamil|மட்டன் குழம்பு|Mutton kuzhambu recipe in pressure cookware|Mutton curry


#Southindianmuttongravy #Muttonkulamburecipeintamil #DosatoDonutTamil var MUTTON KULAMBU | Today we are going


How to make chettinad mutton kulambu - mutton curry - mutton recipes - mutton masala -  mutton

How to make chettinad mutton kulambu - mutton curry - mutton recipes - mutton masala - mutton


How to make Delicious mutton curry - mutton gravy - mutton kulambu - mutton salna Ingredients : 1/2 cup coconutMutton curry in tamil/Aloo mutton curry/mutton kuzhambu

Mutton curry in tamil/Aloo mutton curry/mutton kuzhambu


Mutton with potato gives good taste.Prepare this and leave your


Village style mutton kuzhambu | Tamil recipe | Priya's food diary

Village style mutton kuzhambu | Tamil recipe | Priya's food diary


In this video we will see how to make Village style mutton kuzhambu in Tamil . Subscribe us for more Delicious FoodVillage style mutton kuzhambu | Tamil recipe | Priya's food diary

Village style mutton kuzhambu | Tamil recipe | Priya's food diary


In this video we will see how to make Village style mutton kuzhambu in Tamil . Subscribe us for more Delicious Food


#mutton kulambu#in Tamil|mutton kuzhambu recipe|mutton recipe in Tamil

#mutton kulambu#in Tamil|mutton kuzhambu recipe|mutton recipe in Tamil


in this video we will see how to make mutton kulambu in Tamil is the best gravy you can have for rice. there are many


mutton kola urundai kuzhambu recipe in tamil/ மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு

mutton kola urundai kuzhambu recipe in tamil/ மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு


மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு செய்து


#mutton kulambu#in Tamil|mutton kuzhambu recipe|mutton recipe in Tamil

#mutton kulambu#in Tamil|mutton kuzhambu recipe|mutton recipe in Tamil


in this video we will see how to make mutton kulambu in Tamil is the best gravy you can have for rice. there are many


Mutton Kuzhambu in Tamil | Mutton Korma | Mutton Curry | Mutton Kulambu | Spicy Mutton | non veg

Mutton Kuzhambu in Tamil | Mutton Korma | Mutton Curry | Mutton Kulambu | Spicy Mutton | non veg


Mutton Kuzhambu is a gravy/curry prepared using mutton(goat meat) and homemade spice powder (we will see more about


mutton kuzhambu in tamil/மட்டன் குழம்பு செய்வது எப்படி/mutton kuzhambu seivathu epadi/mutton curry

mutton kuzhambu in tamil/மட்டன் குழம்பு செய்வது எப்படி/mutton kuzhambu seivathu epadi/mutton curry


DAILY LIFE TAMIL/ மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான பொருள்கள்/ (mutton)மட்டன் 1/2 கிலோ 2.தக்காளி 3.சின்ன வெங்காயம்
ஆட்டுக்கால் பாயா - Paaya recipe - Mutton curry - Nonveg curries - Mutton kuzhambu - Mutton kulambu

ஆட்டுக்கால் பாயா - Paaya recipe - Mutton curry - Nonveg curries - Mutton kuzhambu - Mutton kulambu


#theeeverydaycooking, #mutton, #kuzhambu Aatukkaal paya in tamil - Mutton kuzhambu in tamil - Kuzhambu recipes in