ஆட்டு ரத்த பொரியல் Goat Blood fry | Goat blood Poriyal | Lamb Blood Fry


46 Views
Added December 13, 2019
How to make ratha poriyal / Goat blood fry

INGREDIENTS:
Goat blood - 1 cup
Onion - 2 no.
Green chili - 5 no.
Ginger - 1/4 cup
Gingely oil - 5 tsp
Mustard seeds - 1tsp
cummin seeds - 1 tsp
curry leaves 1 bunch
salt to taste

Methods:

In a kadai heat the oil and temper the mustard and cummin seeds.
Add onion, saute it until it get brown and Add curry leaves, green chili and mix well
Now add goat blood and mix well and allow to cook until the water and blood get mix well and get dry

Add grated coconut and mix well and allow to cook for 3 minutes and turn off the flame

Now ratha poriyal is ready

Recommended Recipes

How to make chettinad mutton kulambu - mutton curry - mutton recipes - mutton masala -  mutton

How to make chettinad mutton kulambu - mutton curry - mutton recipes - mutton masala - mutton


How to make Delicious mutton curry - mutton gravy - mutton kulambu - mutton salna Ingredients : 1/2 cup coconut


Mutton gravy in tamil|மட்டன் குழம்பு|Mutton kuzhambu recipe in pressure cookware|Mutton curry

Mutton gravy in tamil|மட்டன் குழம்பு|Mutton kuzhambu recipe in pressure cookware|Mutton curry


#Southindianmuttongravy #Muttonkulamburecipeintamil #DosatoDonutTamil var MUTTON KULAMBU | Today we are going


How to make chettinad mutton kulambu - mutton curry - mutton recipes - mutton masala -  mutton

How to make chettinad mutton kulambu - mutton curry - mutton recipes - mutton masala - mutton


How to make Delicious mutton curry - mutton gravy - mutton kulambu - mutton salna Ingredients : 1/2 cup coconutMutton curry in tamil/Aloo mutton curry/mutton kuzhambu

Mutton curry in tamil/Aloo mutton curry/mutton kuzhambu


Mutton with potato gives good taste.Prepare this and leave your


Village style mutton kuzhambu | Tamil recipe | Priya's food diary

Village style mutton kuzhambu | Tamil recipe | Priya's food diary


In this video we will see how to make Village style mutton kuzhambu in Tamil . Subscribe us for more Delicious FoodVillage style mutton kuzhambu | Tamil recipe | Priya's food diary

Village style mutton kuzhambu | Tamil recipe | Priya's food diary


In this video we will see how to make Village style mutton kuzhambu in Tamil . Subscribe us for more Delicious Food


#mutton kulambu#in Tamil|mutton kuzhambu recipe|mutton recipe in Tamil

#mutton kulambu#in Tamil|mutton kuzhambu recipe|mutton recipe in Tamil


in this video we will see how to make mutton kulambu in Tamil is the best gravy you can have for rice. there are many


mutton kola urundai kuzhambu recipe in tamil/ மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு

mutton kola urundai kuzhambu recipe in tamil/ மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு


மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு செய்து


#mutton kulambu#in Tamil|mutton kuzhambu recipe|mutton recipe in Tamil

#mutton kulambu#in Tamil|mutton kuzhambu recipe|mutton recipe in Tamil


in this video we will see how to make mutton kulambu in Tamil is the best gravy you can have for rice. there are many


Mutton Kuzhambu in Tamil | Mutton Korma | Mutton Curry | Mutton Kulambu | Spicy Mutton | non veg

Mutton Kuzhambu in Tamil | Mutton Korma | Mutton Curry | Mutton Kulambu | Spicy Mutton | non veg


Mutton Kuzhambu is a gravy/curry prepared using mutton(goat meat) and homemade spice powder (we will see more about


mutton kuzhambu in tamil/மட்டன் குழம்பு செய்வது எப்படி/mutton kuzhambu seivathu epadi/mutton curry

mutton kuzhambu in tamil/மட்டன் குழம்பு செய்வது எப்படி/mutton kuzhambu seivathu epadi/mutton curry


DAILY LIFE TAMIL/ மட்டன் குழம்புக்கு தேவையான பொருள்கள்/ (mutton)மட்டன் 1/2 கிலோ 2.தக்காளி 3.சின்ன வெங்காயம்
ஆட்டுக்கால் பாயா - Paaya recipe - Mutton curry - Nonveg curries - Mutton kuzhambu - Mutton kulambu

ஆட்டுக்கால் பாயா - Paaya recipe - Mutton curry - Nonveg curries - Mutton kuzhambu - Mutton kulambu


#theeeverydaycooking, #mutton, #kuzhambu Aatukkaal paya in tamil - Mutton kuzhambu in tamil - Kuzhambu recipes in